Extragerea din data de 20 Noiembrie 2014

 • 40
 • 36
 • 19
 • 2
 • 18
 • 12
  • 3
  • 8
  • 7
  • 4
  • 1
  • 6
  • 1
 • 1
 • 27
 • 11
 • 36
 • 33
 • 15
  • 2
  • 0
  • 2
  • 7
  • 6
  • 9
 • 1
 • 26
 • 20
 • 10
 • 29
 • 13
  • 7
  • 5
  • 2
  • 9
  • 5
  • 1

Plata castigurilor

I. Pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus si Pronosport

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, plata castigurilor se face in termen de 90 de zile de la data tragerii, dupa cum urmeaza:

•castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei, inclusiv, se vor achita in orice agentie loto proprie sau mandatara, dotata cu terminal Coronis, cu exceptia agentiilor mandatare pentru care, conform clauzelor contractuale se prevede altfel (retelele de vanzare Carrefour, Inmedio si OMV nu platesc);
•castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 10.000,00 lei inclusiv, se vor achita la casieria platitoare, resedinta de judet;
•castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000,00 lei, se vor achita la sediul central al C.N.L.R.-S.A.

II.Pentru sistemul de joc Pariuri in Cota Fixa

Plata castigurilor si a rambursarilor se va face in termen de 60 de zile, incepand de la data de sfarsit a concursului, tiparita pe chitanta de pariu in cota fixa, dupa cum urmeaza:

•castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei inclusiv se vor achita in orice agentie loto proprie sau mandatara, dotata cu terminal Coronis, care sa permita validarea castigului;
•castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 10.000,00 lei inclusiv, se vor achita la casieria platitoare resedinta de judet;
•castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000,00 lei, se vor achita la sediul central al C.N.L.R. – S.A.

III.Pentru sistemul de joc Videoloterie

•castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei inclusiv se vor achita in agentia loto proprie sau mandatara in care se afla terminalul care a eliberat biletul castigator, doar in intervalul de 20 minute de la tiparirea biletului. Prin exceptie, in situatiile in care in aceste spatii autorizate de C.N.L.R.-S.A. nu se dispune de sumele necesare achitarii castigurilor, chiar daca acestea sunt stabilite a fi platite in spatiile de joc, plata castigurilor se va efectua la casieriile platitoare resedinta de judet pe baza adeverintelor eliberate;
•castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 10.000,00 lei inclusiv, se vor achita pe baza adeverintelor eliberate, la casieria platitoare resedinta de judet. Plata acestor castiguri se face in termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberarii adeverintei. In cazul in care participantul nu si-a incasat suma specificata in adeverinta in acest termen, poate primi suma in baza unei cereri, insotita de adeverinta eliberata, depusa si inregistrata la sediul central al C.N.L.R.-S.A., fara a depasi insa termenul de 90 de zile de la eliberarea adeverintei;
● castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000,00 lei, se vor achita la sediul central al C.N.L.R. – S.A. in termen de maximum 90 de zile de la eliberarea adeverintei.

IV.Pentru Lozuri

Castigurile specificate in scara de castiguri a unei serii sau a unei emisiuni de loz instant pot fi ridicate in termen de maximum 60 de zile de la finalizarea vanzarii sau de la retragerea de la vanzare a seriei sau emisiunii respective.

•castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 50,00 lei inclusiv se vor achita in orice agentie loto proprie sau mandatara, conform contractelor de mandat (Carrefour S.A. achita castiguri de maxim 10 lei, retelele Inmedio si OMV nu platesc castiguri)
•castiguri a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 50,01 lei si 5.000,00 lei, se vor achita la casieria platitoare resedinta de judet
•castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 5.000,00 lei, se vor achita la Aparatul Central al C.N.L.R. – S.A.

V.Pentru sistemul de joc Loterie Pasiva

Sumele maxime ce se achita la nivelul agentiilor proprii si mandatare, a casieriilor platitoare resedinta de judet si a sediului central se stabilesc prin instructiunile specifice fiecarui joc de loterie pasiva.

Plata castigurilor se face in termen de 90 de zile de la data tragerii, conform instructiunilor specifice elaborate in acest sens. Exceptie face loteria pasiva “Loteria Sarbatorilor de Pasti” din 19 aprilie 2012, in cazul careia plata castigurilor se va face conform Normelor pentru desfasurarea tragerilor jocului de loterie pasiva “Loteria Sarbatorilor de Pasti si Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor tip loto – „LOTERIA PASIVA”, respectiv „Plata castigurilor se face in termen de 30 de zile de la data tragerii. In cazul in care participantul castigator nu si-a incasat castigul in termenul fixat, poate primi castigul pe baza unei cereri in care se mentioneaza motivul pentru care nu si-a incasat castigul. Cererea trebuie inregistrata in timp util la sediul central al C.N.L.R.-S.A. fara a se depasi termenul de un an de la data tragerii. Cererea va fi insotita de biletul castigator.

Biletele sunt nenominale (cu exceptia celor de loterie pasiva), castigurile achitandu-se persoanei care prezinta biletul original. Plata castigurilor se face in baza prezentarii biletului castigator, in original si a actului de identitate al castigatorului. In cazul loteriei pasive, plata castigurilor se efectueaza in conformitate cu instructiunile specifice fiecarui astfel de joc.