Extragerea din data de 29 Ianuarie 2015

 • 13
 • 28
 • 46
 • 35
 • 44
 • 39
  • 4
  • 8
  • 4
  • 9
  • 3
  • 1
  • 4
 • 2
 • 24
 • 11
 • 20
 • 39
 • 12
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 2
  • 6
 • 7
 • 36
 • 31
 • 44
 • 4
 • 4
  • 9
  • 7
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8

COMUNICAT

Cu privire la procedura de achizitie publica avand ca obiect „prestarea de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, inclusiv mentenanta lor cu inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte, servicii de paza asigurate cu personal de paza precum si furnizarea si montarea a 49 camere de supraveghere urmare concluziilor rezultate in urma efectuarii analizei de risc”, coduri CPV 79711000-1, 79713000-5, 79710000-4, 50610000-4, 51314000-6, 35120000-1, 35125300-2, prin prezenta subscrisa C.N.”Loteria Română” S.A. în calitate de autoritate contractantă, face următorul

COMUNICAT

Avand in vedere contestatia depusa in data de 27.01.2015 de un participant implicat în procedură, CNLR SA suspenda incheierea contractului până la pronunțarea soluţiei de către Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în temenul legal prevăzut la art.276, alin.(1) din O.U.G.nr.34/2006.