Extragerea din data de 02 Iulie 2015

 • 36
 • 30
 • 20
 • 4
 • 5
 • 10
  • 1
  • 7
  • 7
  • 7
  • 9
  • 4
  • 3
 • 8
 • 26
 • 7
 • 25
 • 36
 • 23
  • 5
  • 6
  • 4
  • 8
  • 2
  • 5
 • 8
 • 18
 • 40
 • 14
 • 4
 • 8
  • 2
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9

CN”Loteria Romana” SA organizeaza procedura de achizitie avand ca obiect

Servicii de recrutare a unui expert independent-persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, care va furniza asistenta de specialitate pentru Compania Nationala „Loteria Romana” SA (consiliul de administratie/comitetul de nominalizare) in implementarea in mod rapid, complet si transparent a prevederilor OUG nr. 109/2011, in special, insa fara a se limita la procesul de identificare, evaluare (inclusiv din punct de vedere profesional si psihologic ) si selctie a 3 (trei) administratori, a directorului general si a directorului economic pentru C.N.”Loteria Romana”S.A. , Cod de clasificare CPV: 79600000-0 – Servicii de recrutare,

- Invitatie de participare

- Caiet de sarcini

- Declaratie art.33

- Documentatie atribuire

- Model de contract

- FORMULARE