Operator gestionar loto SZ Brasov-Codlea – 23.11.2022

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, București,  organizează concurs prin procedură de recrutare externă în vederea ocupării   postului vacant: Denumirea postului Structura în care se găsește postul Nr. posturi Operator gestionar loto Sucursala Zonală Brașov 1 post Codlea perioadă nedeterminată   Condiţii de participare  Condiţii generale:                                                                                                 …

Anunt privind valorificarea deşeurilor provenite de la un număr de 6263 terminale de videoloterie

Compania Națională “Loteria Română” S.A. (denumită în continuare CNLR S.A) este persoană juridică de naționalitate română, organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, cu unic acționar Statul Român, cu sediul social situat în municipiul București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.…

Operator gestionar loto S.Z. Craiova-Dolj P.L.J Valcea – 26.10.2022

Tabel cu rezultatele interviului (probă unică) la concursul din data de 26.10.2022 pentru ocuparea postului vacant de operator gestionar loto din cadrul Punctului de Lucru Județean Vâlcea, Sucursala Zonala Craiova-Dolj                        Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul  interviului Admis/Respins     1.…