Economist Bucuresti – 14.03.2022

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 14.03.2022 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE INTERNĂ, A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE BUCUREȘTI Nr. crt. Nr. dosar candidat Punctaj obţinut la interviu Rezultatul probei practice admis/respins (dacă este cazul) Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj obţinut în urma contestației (dacă este cazul) Punctaj…