VALORIFICAREA DEŞEURILOR PROVENITE DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Compania Națională “Loteria Română” S.A. (denumită în continuare CNLR S.A) este persoană juridică de naționalitate română, organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, cu unic acționar Statul Român, cu sediul social situat în municipiul București, str. Poenaru Bordea, nr. 20, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.…