Extragerea din data de 14 Februarie 2016

 • 23
 • 46
 • 8
 • 11
 • 48
 • 13
  • 8
  • 5
  • 3
  • 6
  • 9
  • 0
  • 9
 • 14
 • 15
 • 32
 • 38
 • 17
 • 4
  • 6
  • 4
  • 0
  • 8
  • 8
  • 3
 • 35
 • 34
 • 43
 • 20
 • 24
 • 20
  • 0
  • 1
  • 9
  • 4
  • 6
  • 7

LOTERIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTI

C.N. Loteria Română S.A. organizează jocul de loterie pasivă “Loteria Sărbătorilor de Paşti”, pe baza biletelor tipizate puse în vânzare de C.N.L.R. S.A. (preţ bilet: 2 lei / buc.) şi vândute până la data limită anunţată de organizator.


Participarea se face pe baza biletelor tipizate “Loteria Sărbătorilor de Paşti” vândute şi colectate în ţară până la data de 19.04.2011, respectiv până la data de 21.04.2011 pentru punctele de vânzare de la nivelul Centrului de Profit Bucureşti.


Biletul de loterie pasivă “Loteria Sărbătorilor de Paşti” este format din două părţi principale: biletul de joc (partea care rămâne la participant) şi talonul - care este format din 2 părţi detaşabile (respectiv 2 taloane pe care se vor înscrie datele de identitate ale participantului şi care vor fi depuse în vederea participării la extrageri): 
 


- talonul ROŞU - cu care se va participa la prima etapă a extragerilor, în care vor fi atribuite câştigurile cu valoare unitară de  600 lei, 400 lei si 200 lei,  pentru fiecare judeţ în parte, respectiv fiecare sector al Municipiului Bucureşti în parte

- talonul MOV - cu care se va participa la a doua etapă a extragerilor, în care vor fi atribuite câştigurile cu valoare unitară de 10.000 lei.


Pentru a participa la extrageri, fiecare participant are obligaţia să înscrie pe talonul ROŞU şi pe talonul MOV toate datele personale de identificare solicitate (nume, prenume, adresa, localitate, judeţ, data naşterii), în mod corect, lizibil şi fără ştersături. Participanţii vor depune cele două taloane astfel completate, separat, în cele două urne din cadrul agenţiilor Loto (o urnă pentru taloanele roşii şi o urnă pentru taloanele mov), până la data limită de colectare stabilită de C.N. Loteria Română S.A.
Biletul de joc (partea de bilet care rămâne după depunerea celor 2 taloane) va fi păstrat de participant, în bune condiţii.

Extragerile pentru atribuirea câştigurilor la jocul de loterie pasivă “Loteria Sărbătorilor de Paşti” vor avea loc în Bucureşti, în data de 24.04.2011.

Câştigurile totale ce vor fi acordate la jocul  “Loteria Sărbătorilor de Paşti” sunt următoarele: 746 de câştiguri în valoare totală de  311.600 lei, astfel:

-  10 câştiguri a câte 10.000 lei fiecare
-  46 câştiguri a câte  600 lei fiecare  (46 x 1 câştig în valoare de 600 lei)
- 230 câştiguri a câte 400 lei fiecare (46 x 5 câştiguri a câte 400 lei fiecare)
- 460 câştiguri a câte 200 lei fiecare (46 x 10 câştiguri a câte 200 lei fiecare)

Câştigurile vor fi impozitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul Loteriei Române – www.loto.ro, în Revista “LOTO PRONO” şi va fi afişată în agenţiile Loto.
Atribuirea câştigurilor va fi făcută pe baza prezentării biletului de joc câştigător şi a actului de identitate.
Câştigurile în valoare de 10.000 lei se vor atribui la sediul central al C.N.L.R. S.A. din Bucureşti, str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4.

Câştigurile de 600 lei, 400 lei şi 200 lei se vor atribui pe plan local, la casieriile plătitoare reşedinţă de judeţ.
Plata câştigurilor se face în termen de 30 de zile de la data tragerii. In cazul în care un participant câştigător nu şi-a încasat câştigul în termenul fixat, poate primi câştigul pe baza unei cereri depuse la sediul central al C.N.L.R. S.A., fără a depăşi termenul de un an de la data tragerii. Cererea va fi însoţită de biletul de joc câştigător.
Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor tip loto - “Loteria Pasivă”, este interzisă participarea minorilor la jocurile de loterie pasivă.


In conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, C.N. Loteria  Română S.A. este autorizată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin talonul de participare la joc (nume, prenume, adresa, localitate, judeţ, data naşterii). In conformitate cu Legea nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei, care pot fi exercitate în conformitate cu prevederile acestui act normativ. Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3220.