LOTERIA ROMÂNĂ LOTERIA NAŢIONALĂ LA SFÂRŞIT DE SECOL XX

După decembrie 1989 toată societatea românească a intrat într-o perioadă de transformări profunde. Loteria s-a dovedit un serviciu public adaptabil, necesar şi disponibil pentru acele schimbări care promiteau progresul. Deceniul `90 al secolului trecut a fost pentru Loteria Română o perioadă extrem de efervescentă, în care instituţia noastră s-a transformat din toate punctele de vedere…

PERIOADA INTERBELICĂ – SĂNĂTATEA ȘI CULTURA ÎN PRIM PLAN

Istoria medicinei, a instituțiilor, a protecției sociale se împletește cu istoria Loteriei Române, mai cu seamă în perioada interbelică. În 1934 apare o nouă lege prin care organizarea exploatării şi administrării Loteriei de Stat pe clase pentru sănătate publică şi ocrotirii sociale este încredinţată unei regii numită „Regia Loteriei de Stat”. Aceasta era abilitată să…