Operator gestionar loto Bucuresti – 20.06.2022

Tabel cu rezultatele interviului(probă unică)  la concursul din data de 20.06.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de operator gestionar loto din cadrul Sucursalei Zonale București   Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul  interviului Admis/Respins 1. Operator gestionar loto Sucursalei Zonale București…