Specialist marketing Sucursala Zonală București – 18.10.2022

Tabel cu rezultatele finale ale concursului din data de 18.10.2022 pentru ocuparea postului vacant de specialist marketing din cadrul Sucursalei Zonale București  Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar candidat Punctajul obținut la proba interviu Punctajul obținut la  proba scrisa Punctaj Final Rezultatul concursului ADMIS/RESPINS…