Operator gestionar loto S.Z. Cluj-Napoca – 28.12.2022

Tabel cu rezultatele interviului probă unică la concursul din  data de 28.12.2022 pentru ocuparea, prin procedura de recrutare externă, a unui post vacant de operator gestionar loto din cadrul Sucursalei  Zonala Cluj -Napoca, Cluj Nr.crt.  Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul  Nr. posturi Numar dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul…