Expert în gestiune economică la C.S.E.A.I.U. – 04.01.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI VACANTE DE “EXPERT ÎN GESTIUNE ECONOMICĂ” LA COMPARTIMENTUL SPECIAL, EXPERTIZĂ, ANALIZĂ ȘI ÎNDRUMARE UNITĂȚI, PRIN RECRUTARE EXTERNĂ, PE DURATĂ NEDETERMINATĂ, DIN DATA DE 04.01.2023 Nr. Crt. Nr. dosar candidat Structura în care se află postul pentru care candidează Postul pentru care candidează Punctaj obţinut la interviu…