Specialist marketing S.Z. Cluj Napoca – 04.03.2024

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 04.03.2024  PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE EXTERNĂ, A POSTULUI  VACANT DE  SPECIALIST MARKETING  DIN  CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ NAPOCA – CLUJ Nr. crt. Nr. dosar candidat Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj final Rezultatul concursului admis/respins 1. 927/22.02.2024 9,42 8,01 8,72 Admis  …