Operator gestionar loto S.Z. Cluj-Napoca – 25.05.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI (PROBĂ UNICĂ) LA CONCURSUL DIN DATA DE 25.05.2023 PENTRU OCUPAREA UNUI NUMĂR DE DOUĂ POSTURI VACANTE DE OPERATOR GESTIONAR LOTO DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ-NAPOCA, CLUJ                                                                      Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul concursului Admis/Respins     1.…

Agent comercial S.Z. Ploiesti-Prahova – 11.05.2023

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA, PRIN RECRUTARE EXTERNĂ, PE DURATĂ DETERMINATĂ, A POSTULUI VACANT DE AGENT COMERCIAL DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE PLOIEȘTI – PRAHOVA DIN DATA DE 11.05.2023 Nr.Crt. Număr dosar candidat Postul pentru care s-a înscris Punctaj obținut Rezultatul probei ADMIS / RESPINS 1. 2821/27.04.2023 Agent comercial 9.66 ADMIS   REZULTATELE INTERVIULUI…

Operator gestionar loto S.Z. Brasov – 23.05.2023

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, București,  organizează concurs prin procedură de recrutare externă în vederea ocupării următorului post vacant: Denumirea postului Structura în care se găsește postul Nr. posturi Operator gestionar loto Sucursala Zonală Brașov 1 post Municipiul Brașov perioadă determinată de 1 an Condiţii…