Operator gestionar loto S.Z. Cluj-Napoca – 07.03.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI (PROBĂ UNICĂ) LA CONCURSUL DIN DATA DE 07.03.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE EXTERNĂ, A UNUI NUMĂR DE DOUĂ POSTURI VACANTE DE OPERATOR GESTIONAR LOTO DIN CADRUL SZ CLUJ NAPOCA-CLUJ  Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul  Nr. posturi  Numar dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul…