Operator gestionar loto S.Z. Cluj-Napoca/P.L.J. Maramures – 15.03.2023

Tabel cu rezultatele interviului(probă unică) la concursul din data de 15.03.2023 pentru ocuparea, prin procedură de recrutare externă a postului vacant de operator gestionar loto, pe perioada nedeterminata, din cadrul Sucursalei  Zonale  Cluj- Napoca, Cluj, Punctul de Lucru Județean Maramureș Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi…