Operator gestionar loto S.Z. Cluj-Napoca – 25.05.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI (PROBĂ UNICĂ) LA CONCURSUL DIN DATA DE 25.05.2023 PENTRU OCUPAREA UNUI NUMĂR DE DOUĂ POSTURI VACANTE DE OPERATOR GESTIONAR LOTO DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ-NAPOCA, CLUJ                                                                      Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul concursului Admis/Respins     1.…