Operator gestionar loto SZ Bucuresti-PLJ Teleorman – 17.08.2023

Tabel cu rezultatele interviului (probă unică) la concursul din data de 17.08.2023 pentru ocuparea, prin procedură de recrutare externă a unui post vacant de operator gestionar loto, pe perioada nedeterminata, din cadrul Punctului de Lucru Județean Teleorman,  Sucursala  Zonala București Nr.crt Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi…

ANUNȚ PUBLICITAR

Compania Națională “Loteria Română” S.A. (denumită în continuare CNLR-SA) persoană juridică de naționalitate română, organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, cu unic acționar Statul Român, cu sediul social situat în municipiul București, str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9689/1999, având…