Operator gestionar loto S.Z. Bucuresti / P.L.J. Giurgiu – 12.09.2023

TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 12.09.2023 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OPERATOR GESTIONAR LOTO DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE BUCUREȘTI PUNCT DE LUCRU JUDEȚEAN GIURGIU Nr.crt. Postul pentru care s-a înscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Număr posturi Număr dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul concursului Admis/Respins 1 operator gestionar loto…