Sef serviciu contabilitate – 06.09.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 06.09.2023 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE “SEF SERVICIU” LA SERVICIUL CONTABILITATE DIN CADRUL DIRECTIEI ECONOMICE, PE DURATĂ NEDETERMINATĂ, PRIN RECRUTARE INTERNĂ Nr. Crt. Nr. dosar candidat Structura în care se află postul pentru care candidează Postul pentru care candidează Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la  proba scrisa…