Operator gestionar loto S.Z. Iasi – 11.10.2023

Tabel cu rezultatele interviului (probă unică) la concursul din data de 11.10.2023 pentru ocuparea unui număr de două posturi vacante de operator gestionar loto din cadrul  Sucursalei Zonale Iași Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar candidat Punctaj final Rezultatul concursului ADMIS/RESPINS 1. OPERATOR GESTIONAR…