Agent comercial la D.O.L. – 19.10.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 19.10.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN RECRUTARE EXTERNĂ, A POSTULUI VACANT AGENT COMERCIAL, SERVICIUL ADMINISTRATIV – DIRECȚIA OPERAȚIUNI ȘI LOGISTICĂ Nr. crt. Nr. dosar Postul pentru care candidează Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj final Rezultatul concursu- lui (admis/respins) 1. 5860/13.10.2023)  Agent comercial 8,83 10 9,42…