Inginer principal I – SIDC-DOL – 31.10.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 31.10.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN RECRUTARE EXTERNĂ, A POSTULUI VACANT DE INGINER PRINCIPAL I, SERVICIUL INVESTIȚII, DERULARE CONTRACTE – DIRECȚIA OPERAȚIUNI ȘI LOGISTICĂ Nr. crt. Nr. dosar Postul pentru care candidează Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj final Rezultatul concursu- lui (admis/respins) 1.  6074/24.10.2023 INGINER…