Specialist marketing S.Z. Cluj / P.L.J. Satu – Mare – 09.11.2023

REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN DATA DE 09.11.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE EXTERNĂ, A POSTULUI VACANT DE ”SPECIALIST MARKETING” DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ NAPOCA – CLUJ/PUNCT DE LUCRU JUDEŢEAN SATU MARE Nr.crt. Nr. dosar candidat Postul pentru care s-a înscris Punctaj obținut Rezultatul probei ADMIS/RESPINS 1.  2456/30.10.2023 Specialist marketing 4,33 RESPINS  …