Consiliu de Administratie 2024

MEMBRII C.A. 2024 NUME ȘI PRENUME MEMBRII C.A. PERIOADĂ CONTRACT MANDAT REMUNERAȚIA BRUTĂ DOCUMENTE Flavius Constantin NEDELCEA 01.01.2024-prezent 7.198 lei declaratiile de avere si de interese curriculum vitae Daniela NICOLESCU 01.01.2024-prezent 7.198 lei declaratiile de avere si de interese curriculum vitae Mihai CONSTANTIN 01.01.2024-prezent 7.198 lei declaratiile de avere si de interese curriculum vitae Ionuț-Valeriu…