ANUNȚ PUBLICITAR

Compania Națională “Loteria Română” S.A. (denumită în continuare CNLR-SA) persoană juridică de naționalitate română, organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, cu unic acționar Statul Român, cu sediul social situat în municipiul București, str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9689/1999, având…

Operator gestionar loto SZ Cluj Napoca-PLJ Maramures – 12.05.2023

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, București,  organizează concurs prin procedură de recrutare externă în vederea ocupării  următorului post vacant:   Denumirea postului Structura în care se găsește postul Nr. posturi Operator gestionar loto  Sucursala Zonală Cluj-Napoca, Cluj Punctul de Lucru Județean Maramureș 1 post Baia…

Agent comercial S.Z. Prahova – 18.05.2023

REZULTATELE PROBEI SCRISE A CONCURSULUI DIN DATA DE 18.05.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE EXTERNĂ, A POSTULUI VACANT DE AGENT COMERCIAL DIN CADRUL SZ PLOIEȘTI-PRAHOVA Nr.Crt. Număr dosar candidat Postul pentru care s-a înscris Punctaj obținut Rezultatul probei ADMIS/RESPINS 1. 3048/08.05.2023 AGENT COMERCIAL 8.33 ADMIS   CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DIN DATA DE 18.05.2023…