Șef birou BDM-DOL – 08.02.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA, PRIN RECRUTARE INTERNĂ, A POSTULUI VACANT DE ȘEF BIROU, BIROUL DEPOZIT MATERIALE – DIRECȚIA OPERAȚIUNI ȘI LOGISTICĂ DIN DATA DE 08.02.2023 Nr. crt. Nr. dosar Structura în care se află postul pentru care candidează Postul pentru care candidează Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la proba scrisa Punctaj final…