Operator gestionar loto S.Z. Cluj-Napoca – 04.04.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI (PROBĂ UNICĂ) LA CONCURSUL DIN DATA DE 04.04.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURA DE RECRUTARE EXTERNĂ, A UNUI NUMĂR DE DOUĂ POSTURI VACANTE DE OPERATOR GESTIONAR LOTO, DIN CADRUL  SUCURSALEI ZONALE CLUJ-NAPOCA, CLUJ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ                  Nr.crt.  Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Numar dosar…