Operator gestionar loto Cluj – 15.06.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI (PROBĂ UNICĂ) LA CONCURSUL DIN DATA DE 15.06.2023 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE OPERATOR GESTIONAR LOTO DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ – NAPOCA – CLUJ Nr. crt. Postul pentru care s-a înscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi Număr dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul concursului Admis/Respins 1 Operator…