Agent comercial Timis – 15.06.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 15.06.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE EXTERNA, A  POSTULUI VACANT DE AGENT COMERCIAL DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE TIMIȘ Nr. crt. Nr. dosar candidat Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj final Rezultatul concursului admis/respins 1.  2980/08.06.2023 9,17 8,67 8,92 ADMIS   REZULTATELE PROBEI SCRISE…