Operator gestionar loto S.Z. Bucuresti – 20.06.2023

Tabel cu rezultatele interviului (probă unică) la concursul din data de 20.06.2023 pentru ocuparea, prin procedură de recrutare externă a unui număr de trei posturi vacante de operator gestionar loto, pe perioada nedeterminata, din cadrul Sucursalei  Zonale  București (Mun.București)                                                               Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi…