Servicii de organizare și desfășurare competiție sportivă CROSUL LOTERIEI ROMÂNE – ediția XXIII

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de organizare și desfășurare competiție sportivă CROSUL LOTERIEI ROMÂNE – ediția XXIII” cod CPV – 92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive.