Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – Procedura proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora, inclusiv transmisia comunicarii unor informatii cu privire la produsele loteristice, actiunile si activitatea Companiei Nationale Loteria Română S.A., precum si servicii de realizare/updatare…

Servicii de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calității și al securității informației

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018” Cod CPV: 79132000-8 – Servicii de certificare.

Servicii de monitorizare sisteme de alarmare

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedură simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Serviciii de monitorizare a sustemelor de alarmare impotriva efractiei, inclusiv mentenanta acestora cu inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte”, cod CPV 79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma; 79710000-4-Servicii de siguranta; 50610000-4-Servicii de reprarae si intretinerea echipamentului de securitate.

Servicii de organizare și desfășurare competiție sportivă CROSUL LOTERIEI ROMÂNE – ediția XXIII

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de organizare și desfășurare competiție sportivă CROSUL LOTERIEI ROMÂNE – ediția XXIII” cod CPV – 92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive.

Carburanți auto lichizi – (benzină standard fără plumb CO 95 și motorină standard euro V)

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura “negociere fără publicarea unui anunț de participare”, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect furnizare de “Carburanți auto lichizi” (benzină standard fără plumb CO 95 și motorină standard euro V)”, CPV 09132100-4 Benzină fără plumb, 09134200-9 Motorină.