Servicii de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calității și al securității informației

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018” Cod CPV: 79132000-8 – Servicii de certificare.