Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – Procedura proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora, inclusiv transmisia comunicarii unor informatii cu privire la produsele loteristice, actiunile si activitatea Companiei Nationale Loteria Română S.A., precum si servicii de realizare/updatare…