Operator gestionar loto SZ Cluj-PLJ Maramures – 22.08.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN DATA DE 22.08.2023 PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT DE OPERATOR GESTIONAR LOTO PERIOADĂ DETERMINATĂ DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ NAPOCA-CLUJ PUNCT DE LUCRU JUDEȚEAN MARAMUREȘ. Nr. crt. Nr.dosar candidat Postul pentru care s-a înscris Punctaj obținut Rezultatul probei ADMIS / RESPINS 1.  2669/17.08.2023 operator gestionar loto 1 post Borșa…

Servicii de monitorizare sisteme de alarmare

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedură simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Serviciii de monitorizare a sustemelor de alarmare impotriva efractiei, inclusiv mentenanta acestora cu inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte”, cod CPV 79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma; 79710000-4-Servicii de siguranta; 50610000-4-Servicii de reprarae si intretinerea echipamentului de securitate.