Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică „Anexa 2 – procedură proprie”, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora, inclusiv transmisia comunicarii unor informatii cu privire la produsele loteristice, actiunile si activitatea Companiei Nationale “Loteria Romana” S.A., precum si servicii de…

ANUNȚ

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte existente in spatiile CNLR-SA”, Cod CPV principal: 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor…

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte existente in spatiile CNLR-SA

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedură simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte existente in spatiile CNLR-SA”, Cod CPV principal: 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma;

ANUNȚ

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedură simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Servicii de transmisie televizată a tragerilor loto și a rezultatelor acestora, inclusiv transmisia comunicării unor informații cu privire la produsele loteristice, acțiunile și activitatea CNLR SA, inclusiv momente artistice/de divertisment/reportaje, precum și servicii de realizare/updatare…

Mască protecție facială de unică folosință

COMPANIA NAȚIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., cu sediul în str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, Bucuresti, J40/9689/1999, CUI RO12397185, telefon: 0372.137.306/307, fax: 0372.137.438, în calitate de autoritate contractantă, în temeiul art. 104, alin.1, lit c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, organizează procedura de atribuire ”negociere fără publicarea prealabilă”, având ca obiect „Furnizare de materiale…

Servicii de recertificare a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de recertificare a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018” cod CPV – 79132000-8 Servicii de certificare.  

Servicii de formare profesională ce constau în efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de formare profesională ce constau în efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă” cod CPV – 80530000-8 Servicii de formare professionala.

Servicii de formare profesională ce constau în efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de formare profesională ce constau în efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă” cod CPV – 80530000-8 Servicii de formare professional.

Servicii de organizare și desfășurare competiții sportive „CUPA LOTERIEI ROMÂNE LA PATINAJ”

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura simplificată proprie – online, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de organizare și desfășurare competiții sportive „CUPA LOTERIEI ROMÂNE LA PATINAJ”” – cod CPV 92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive.