Operator gestionar loto S.Z. Bucuresti – 20.06.2023

Tabel cu rezultatele interviului (probă unică) la concursul din data de 20.06.2023 pentru ocuparea, prin procedură de recrutare externă a unui număr de trei posturi vacante de operator gestionar loto, pe perioada nedeterminata, din cadrul Sucursalei  Zonale  București (Mun.București)                                                               Nr.crt. Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Nr. posturi…

Agent comercial Timis – 15.06.2023

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 15.06.2023 PENTRU OCUPAREA, PRIN PROCEDURĂ DE RECRUTARE EXTERNA, A  POSTULUI VACANT DE AGENT COMERCIAL DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE TIMIȘ Nr. crt. Nr. dosar candidat Punctaj obţinut la interviu Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj final Rezultatul concursului admis/respins 1.  2980/08.06.2023 9,17 8,67 8,92 ADMIS   REZULTATELE PROBEI SCRISE…