Inginer principal I la B.P.P.M. – 25.09.2023

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în București, Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, organizează concurs, prin procedura de recrutare externă, în vederea ocupării  următorului post vacant: Denumirea postului Structura în care se găsește postul Nr. posturi Inginer principal I Biroul Prevenire și Protecția Muncii 1 post perioadă nedeterminată Condiţii de participare Condiţii…

Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – Procedura proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de transmisie televizata a tragerilor loto si a rezultatelor acestora, inclusiv transmisia comunicarii unor informatii cu privire la produsele loteristice, actiunile si activitatea Companiei Nationale Loteria Română S.A., precum si servicii de realizare/updatare…

Servicii de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calității și al securității informației

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedura proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de certificare (recertificare) a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018” Cod CPV: 79132000-8 – Servicii de certificare.