Operator gestionar loto S.Z. Bucuresti – 25.08.2023

TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE INTERVIULUI (PROBĂ UNICĂ) LA CONCURSUL DIN DATA DE 25.08.2023 PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI VACANTE DE OPERATOR GESTIONAR LOTO DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE BUCUREȘTI Nr.crt. Postul pentru care s-a înscris Unitatea Teritorială în care se găsește postul Număr posturi Număr dosar candidat Punctajul obținut Rezultatul concursului Admis/Respins 1 operator gestionar…

Operator gestionar loto SZ Cluj-PLJ Maramures – 22.08.2023

TABEL CU REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN DATA DE 22.08.2023 PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT DE OPERATOR GESTIONAR LOTO PERIOADĂ DETERMINATĂ DIN CADRUL SUCURSALEI ZONALE CLUJ NAPOCA-CLUJ PUNCT DE LUCRU JUDEȚEAN MARAMUREȘ. Nr. crt. Nr.dosar candidat Postul pentru care s-a înscris Punctaj obținut Rezultatul probei ADMIS / RESPINS 1.  2669/17.08.2023 operator gestionar loto 1 post Borșa…

Servicii de monitorizare sisteme de alarmare

C.N. „Loteria Română” S.A. organizează procedura de achiziție publică – procedură simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect “Serviciii de monitorizare a sustemelor de alarmare impotriva efractiei, inclusiv mentenanta acestora cu inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte”, cod CPV 79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma; 79710000-4-Servicii de siguranta; 50610000-4-Servicii de reprarae si intretinerea echipamentului de securitate.

Operator gestionar loto SZ Ploiesti-Prahova-PLJ Buzau – 29.08.2023

Tabel cu rezultatele interviului (probă unică) la concursul din data de 29.08.2023 pentru ocuparea, prin procedură de recrutare externă a unui post vacant de operator gestionar loto, pe perioada nedeterminata, in cadrul Punctului de Lucru Județean Buzău, Sucursala Zonală Ploiești – Prahova   Nr.crt Postul pentru care s-a inscris Unitatea Teritorială în care se găsește…